Tiêu chuẩn OEKO-TEK

Luxfur sử dụng vải ( vải bọc sofa, vải bọc ghế, vải bọc giường) đạt tiêu chuẩn OEKO-TEK

www.oeko-tex.com

OEKO-TEX Standard 100 là một hệ thống kiểm tra và chứng nhận độc lập cho các sản phẩm dệt may từ tất cả các khâu sản xuất dọc theo chuỗi giá trị dệt may.

Mục đích là để làm cho người tiêu dùng thấy rõ rằng các sản phẩm dệt được chứng nhận với nhãn ‘Confidence in Textiles – Niềm tin vào hàng dệt may’ đã trải qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Hàng dệt có nhãn này được chứng minh là vẫn ở dưới giá trị giới hạn đã đặt đối với một số chất độc hại.

‘Confidence in Textiles’: từ năm 1992 đã là phương châm của Tiêu chuẩn OEKO-TEX 100, tiêu chuẩn vàng để kiểm tra độc lập các chất độc hại trên vải.

Danh mục thử nghiệm ràng buộc quốc tế theo Tiêu chuẩn 100 của OEKO-TEX dựa trên các thông số đã được khoa học chứng minh và được sửa đổi hàng năm phù hợp với luật pháp và nghiên cứu mới nhất.

Nó bao gồm những điều sau:

  1. Các chất bất hợp pháp như chất tạo màu gây ung thư (gây ung thư).
  2. Các chất được quản lý hợp pháp như kim loại nặng (chì, thủy ngân, v.v.).
  3. Các chất được biết là có hại cho sức khỏe nhưng chưa được pháp luật quy định / cấm như thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm gây dị ứng (gây dị ứng).
  4. Các thông số như độ bền màu (màu sắc bền lâu) và giá trị pH thân thiện với da (thân thiện với da nhạy cảm), là các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hệ sinh thái ngành dệt may bao gồm 4 ngành:

1. Hệ Sinh thái sản xuất

Kiểm tra tác động của quá trình sản xuất đối với con người và môi trường, ví dụ: sức khỏe và an toàn lao động, tiêu thụ vật liệu, nước và năng lượng, xử lý nước thải và chất thải cũng như tạo ra bụi và tiếng ồn.

2. Hệ sinh thái con người

Hệ sinh thái con người  liên quan đến tác động của hàng dệt may và các thành phần hóa học của chúng đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người.

3. Hệ sinh thái hiệu suất

Hệ sinh thái hiệu suất xuất hiện ở giai đoạn sử dụng các sản phẩm dệt may. Nó kiểm tra tác động môi trường của việc giặt, làm sạch và chăm sóc hàng dệt may.

4. Hệ sinh thái thải bỏ

Phân tích các vấn đề liên quan đến việc thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và loại bỏ (tái chế nhiệt hoặc chôn lấp) hàng dệt.

Sản phẩm dệt may chỉ có thể được chứng nhận theo Tiêu chuẩn 100 của OEKO-TEX nếu tất cả các thành phần đáp ứng các tiêu chí bắt buộc mà không có ngoại lệ.

Việc chứng nhận được thực hiện theo đơn đăng ký bằng văn bản của nhà sản xuất đến một trong các viện kiểm nghiệm được ủy quyền hoặc văn phòng đại diện chính thức trên toàn thế giới.

Các vật liệu mẫu đã nộp được thử nghiệm độc quyền tại các viện thành viên ở Châu Âu và Nhật Bản để đảm bảo mức độ thử nghiệm cao nhất

Một điều kiện tiên quyết để được trao chứng nhận là tuyên bố về sự phù hợp của nhà sản xuất nêu rõ các mẫu dệt được thử nghiệm thành công phải luôn tương ứng với chất lượng của sản phẩm được sản xuất hoặc bán trong suốt thời gian cấp phép 12 tháng.

Một điều kiện tiên quyết khác để được chứng nhận là đánh giá công ty, trong đó đánh giá viên từ các viện kiểm tra OEKO-TEX, cùng với công ty áp dụng, kiểm tra quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng của công ty để tạo ra điều kiện chứng nhận tốt nhất có thể và đảm bảo chất lượng sản phẩm sinh thái nhân văn ổn định trong thời gian chứng nhận.

Chứng nhận OEKO-TEX cũng bao gồm việc kiểm soát sản phẩm thường xuyên như một phần cố định của hệ thống.

Những điều này được thực hiện trên thị trường bởi các viện OEKO-TEX để đảm bảo tuân thủ các tiêu chí bắt buộc một cách thường xuyên.

 

TẢI VỀ

Factsheet Standard 100 by OEKO-TEK

STANDARD- Standard 100 by OEKO-TEK

 

 

Back To Top